Postanak

Poglavlje 27

Izak blagoslivlja Jakova

27:1
I dogodilo se da kad je Izak ostario te su mu se oči zamutile tako da više nije mogao vidjeti, pozvao je starijeg sina svog Ezava, te mu rekao: “Sine moj!” A on mu je odgovorio: “Evo me!”
27:2
Tada je rekao: “Gle, ostario sam; ne znam dana smrti svoje.
27:3
Zato sada, molim te, uzmi oružje svoje, tobolac svoj i luk svoj, pa idi u polje i ulovi mi divljač,
27:4
te mi pripremi ukusno jelo, kako ja volim, i donesi mi da jedem, da te duša moja blagoslovi prije nego umrem.”
27:5
A Rebeka je slušala dok je Izak govorio sinu svome Ezavu. Zatim je Ezav otišao u polje loviti divljač i donijeti je.
27:6
Uto je Rebeka rekla sinu svom Jakovu, govoreći: “Evo, čula sam kako otac tvoj govori bratu tvome Ezavu, govoreći:
27:7
‘Donesi mi divljač i pripremi mi ukusno jelo da jedem, pa da te pred GOSPODOM blagoslovim prije smrti svoje.’
27:8
Stoga sada, sine moj, budi poslušan glasu mome onako kako ti zapovjedim.
27:9
Idi sad k stadu i odande mi donesi dva lijepa jarića, a ja ću od njih pripremiti ukusno jelo za oca tvoga, kako on voli,
27:10
pa ga ti odnesi ocu svome da jede i da te može blagosloviti prije smrti svoje.”
27:11
A Jakov je rekao majci svojoj Rebeki: “Gle, brat je moj Ezav runjav muškarac, a ja sam gladak muškarac!
27:12
Možda će me otac moj opipati, pa ću pred njim izgledati kao varalica i na sebe dovesti prokletstvo, a ne blagoslov.”
27:13
Nato mu je majka njegova odgovorila: “Neka prokletstvo tvoje bude na meni, sine moj! Samo budi poslušan glasu mome i pođi pa mi ih donesi!”
27:14
Tako je on otišao i uzeo te ih donio majci svojoj, a majka je njegova pripremila ukusno jelo, kako je otac njegov volio.
27:15
Zatim je Rebeka uzela omiljenu odjeću svog starijeg sina Ezava što je imala kod sebe u kući, te ih obukla svom mlađem sinu Jakovu.
27:16
A na ruke njegove i na glatki dio vrata njegova stavila je jarićeve kože.
27:17
Onda je dala ukusno jelo i kruh što je pripremila u ruke svom sinu Jakovu,
27:18
a on je došao k ocu svome i rekao: “Oče moj!” A on je odgovorio: “Evo me. Koji si ti, sine moj?”
27:19
A Jakov je odgovorio ocu svom: “Ja sam Ezav, prvorođenac tvoj; napravio sam kako si mi rekao. Ustani, molim te, sjedni i jedi od divljači moje, da me duša tvoja može blagosloviti.”
27:20
A Izak je upitao sina svoga: “Kako si tako brzo našao, sine moj?” A on je odgovorio: “Jer mi je GOSPOD, Bog tvoj, to pribavio.”
27:21
Nato je Izak rekao Jakovu: “Primakni se, molim te, da te opipam, sine moj, jesi li ti stvarno sin moj Ezav ili nisi.”
27:22
Tada se Jakov primakao ocu svom Izaku, i on ga je opipao te rekao: “Glas je glas Jakovljev, ali ruke su ruke Ezavove.”
27:23
Tako ga nije prepoznao, jer su ruke njegove bile runjave kao ruke brata njegova Ezava; tako ga je blagoslovio,
27:24
i upitao: “Jesi li ti stvarno sin moj Ezav?” A on je odgovorio: “Jesam.”
27:25
Zatim je rekao: “Primakni mi to bliže pa ću jesti od divljači sina svoga, da te duša moja može blagosloviti.” I on mu je to primakao bliže, pa je jeo; onda mu je donio vino, pa je pio.
27:26
Zatim mu je otac njegov Izak rekao: “Primakni se sada, sine moj, i poljubi me!”
27:27
Tada se primakao i poljubio ga, a on je osjetio miris odjeće njegove te ga blagoslovio i rekao: “Vidi, miris sina moga je kao miris polja koje je GOSPOD blagoslovio.
27:28
Stoga neka ti Bog podari rosu nebesku i pretiline zemlje, te obilje žita i vina.
27:29
Ljudi neka ti služe i narodi ti se klanjaju! Budi gospodar nad braćom svojom, i neka ti se klanjaju sinovi majke tvoje! Proklet neka bude svaki koji te proklinje, a blagoslovljen onaj koji te blagoslivlje.”
27:30
I dogodilo se, čim je Izak dovršio blagoslivljanje Jakova, i tek što je Jakov otišao od lica oca svog Izaka, da je došao brat njegov Ezav iz lova.
27:31
Zatim je i on pripremio ukusno jelo i donio ga ocu svom; onda je rekao ocu svom: “Neka otac moj ustane i jede od divljači sina svog, da me duša tvoja može blagosloviti.”
27:32
A otac njegov Izak ga je upitao: “Tko si ti?” A on je odgovorio: “Ja sam tvoj sin, prvorođenac tvoj, Ezav!”
27:33
Nato je Izak jako silno uzdrhtao te rekao: “Tko? Gdje je onaj što je ulovio divljači i donio mi, pa sam jeo od svega prije nego si ti došao? Onda sam ga blagoslovio. Da, on će biti blagoslovljen.”
27:34
A kad je Ezav čuo riječi oca svoga, plakao je jakim i silno gorkim vapajem, pa je rekao ocu svome: “Blagoslovi i mene također, oče moj!”
27:35
A on je odgovorio: “Brat je tvoj došao s lukavstvom i oteo blagoslov tvoj.”
27:36
Nato je on rekao: “Nije li s pravom prozvan imenom Jakov, jer me je tako izgurao dva puta? Oteo je prvorodstvo moje i, evo, sad mi je oteo blagoslov moj.” Zatim je upitao: “Nisi li za mene sačuvao neki blagoslov?”
27:37
Tada je Izak odgovorio i rekao Ezavu: “Evo, postavio sam ga tebi za gospodara, i svu braću njegovu predao sam mu za sluge, pa sam ga uzdržavao žitom i vinom; a što ću sada učiniti za tebe, sine moj?”
27:38
A Ezav je rekao ocu svom: “Zar ti, oče moj, posjeduješ samo jedan blagoslov? Blagoslovi i mene, oče moj!” Zatim je Ezav podigao glas svoj i zaplakao.
27:39
Nato mu je otac njegov Izak odgovorio i rekao: “Gle, boravište tvoje bit će na zemlji pretiloj i na rosi nebeskoj odozgo,
27:40
a od mača svoga ćeš živjeti i bratu ćeš svome služiti. I dogodit će se: kad jednom prevladaš, jaram ćeš njegov otrgnuti s vrata svoga.”
27:41
Tada je Ezav zamrzio Jakova zbog blagoslova kojim ga je otac njegov blagoslovio; onda je Ezav rekao u srcu svom: “Blizu su dani žalosti za ocem mojim, tada ću pogubiti brata svog Jakova.”
27:42
A Rebeki su dojavili ove riječi njena starijeg sina Ezava, pa je ona poslala da se dozove Jakov, njen mlađi sin te mu rekla: “Evo, brat se tvoj Ezav tješi što se tiče tebe, namjeravajući te ubiti.
27:43
Stoga sada, sine moj, budi poslušan glasu mome i ustani, bježi bratu mome Labanu u Haran,
27:44
pa ostani kod njega nekoliko dana, dok bijes brata tvog ne utihne,
27:45
dok se srdžba brata tvog ne odvrati od tebe te on zaboravi što si mu učinio. Tada ću ja poslati da te odande dovedu. Zašto da i vas obojicu izgubim u jedan dan?”
27:46
Zatim je Rebeka rekla Izaku: “Umorna sam od života svoga zbog kćeri Hetovih; ako Jakov uzme za ženu od kćeri Hetovih kao što su ove koje su kćeri ove zemlje, što je to dobro za moj život?”Dnevno čitanje Biblije
14 Siječanj 2022

<< Post. 27 | Post. 28 | Ps. 10 | Mat. 10 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje