Postanak

Poglavlje 28

Jakov poslan k Labanu

28:1
Tada je Izak pozvao Jakova i blagoslovio ga; onda mu je naložio i rekao mu: “Nemoj uzeti ženu od kćeri kanaanskih.
28:2
Ustani, pođi u Padanaram, u dom Betuela, oca majke svoje, i odande uzmi sebi ženu od kćeri Labana, brata majke svoje.
28:3
A Bog Svesilni neka te blagoslovi i učini te plodnim i razmnoži te, da možeš postati mnoštvo naroda;
28:4
i neka ti podari blagoslov Abrahamov, tebi i sjemenu tvome s tobom, da možeš baštiniti zemlju u kojoj si tuđinac, koju je Bog darovao Abrahamu!”
28:5
Tako je Izak otposlao Jakova, i on je otišao u Padanaram Labanu, sinu Betuela Sirijca, bratu Rebeke, majke Jakova i Ezava.

Ezav se ženi Išmaelovom kćeri

28:6
Kad je Ezav opazio kako je Izak blagoslovio Jakova pa ga otpremio u Padanaram da odande sebi uzme ženu, i kako mu je, dok ga je blagoslovio, dao nalog govoreći: “Nemoj uzeti ženu od kćeri kanaanskih”,
28:7
i da je Jakov poslušao oca svog i majku svoju te otišao u Padanaram,
28:8
i vidio je Ezav da se kćeri kanaanske nisu sviđale ocu njegovu Izaku,
28:9
tada je Ezav otišao k Išmaelu te, uz žene koje je imao, uzeo sebi za ženu Mahalatu, kćer Išmaela, sina Abrahamova, sestru Nebajotovu.

Jakovljev san

28:10
Tako je Jakov otišao iz Beeršebe i pošao prema Haranu.
28:11
Zatim se našao u nekom mjestu i tamo prenoćio, jer je sunce bilo zašlo; onda je uzeo kamenje s onog mjesta te ih postavio sebi za jastuke, i na tom mjestu legao spavati.
28:12
I usnio je san i gle, ljestve su stajale na zemlji, a vrhom svojim dosezale do neba i, gle, anđeli Božji po njima uzlaze i silaze.
28:13
I, gle, iznad njih je stajao GOSPOD i rekao: “Ja sam GOSPOD, Bog oca tvog Abrahama i Bog Izakov. Zemlju na kojoj ležiš dat ću tebi i sjemenu tvome,
28:14
i sjemena tvoga bit će kao praha zemaljskoga. I raširit ćeš se na zapad i na istok, te na sjever i na jug, pa će se u tebi i u sjemenu tvome blagosloviti sve porodice zemaljske.
28:15
I, gle, ja sam s tobom; i čuvat ću te u svim mjestima kamo pođeš, pa ću te vratiti u zemlju ovu; jer te neću ostaviti dok ne izvršim što sam ti rekao.”
28:16
I Jakov se probudio od sna svoga te rekao: “Zasigurno je GOSPOD na mjestu ovom, a ja nisam znao!”
28:17
Tada se prestrašio i rekao: “Kako je strašno mjesto ovo! Ovo nije ništa drugo, nego kuća Božja, ovo su vrata neba!”
28:18
Zatim je Jakov ustao rano ujutro i uzeo kamen što je sebi stavio kao jastuke, pa ga uspravio za stup i na vrh mu izlio ulja,
28:19
te mjesto ono prozvao imenom Betel, dok je isprva ime gradu tome bilo Luz.
28:20
Tada se Jakov zavjetovao zavjetom, govoreći: “Ako Bog bude sa mnom i očuva me na putu ovom kojim idem, te mi podari kruha da jedem i odjeću da se oblačim,
28:21
tako da se u miru vratim domu oca svoga, tada će GOSPOD biti moj Bog.
28:22
A ovaj kamen što sam uspravio za stup bit će kuća Božja; i od svega što ćeš mi podariti, tebi ću zasigurno dati desetinu.”Dnevno čitanje Biblije
14 Siječanj 2022

<< Post. 27 | Post. 28 | Ps. 10 | Mat. 10 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje