Brojevi

Poglavlje 1

Popis Izraelskih ratnika

1:1
Zatim je GOSPOD u Sinajskoj pustinji, u Šatoru sastanka, rekao Mojsiju prvoga dana drugoga mjeseca, druge godine nakon što su izašli iz zemlje egipatske, govoreći:
1:2
“Provedite popis sve zajednice sinova Izraelovih po porodicama, po domovima očeva njihovih, pobrojavajući imena, svih muškaraca, ponaosob.
1:3
Od dvadeset godina starosti pa naviše, sve koji su sposobni za rat u Izraelu, ti i Aron pobrojite ih po njihovim vojskama.
1:4
I neka s vama bude po jedan čovjek iz svakoga plemena, jedan koji je glavar doma očeva svojih.
1:5
A ovo su imena ljudi koji će stajati s vama: za pleme Rubenovo; Elizur, sin Šedeurov.
1:6
Od Šimuna; Šelumiel, sin Zurišadajev.
1:7
Od Jude; Nahšon, sin Aminadabov.
1:8
Od Isakara; Netanel, sin Zuarov.
1:9
Od Zebuluna; Eliab, sin Helonov.
1:10
Od Josipovih sinova: od Efrajima; Elišama, sin Amihudov; od Manašea; Gamaliel, sin Pedahzurov.
1:11
Od Benjamina; Abidan, sin Gideonijev.
1:12
Od Dana; Ahiezer, sin Amišadajev.
1:13
Od Ašera; Pagiel, sin Okranov.
1:14
Od Gada; Eliasaf, sin Deuelov.
1:15
Od Naftalija; Ahira, sin Enanov.”
1:16
To su bili glasoviti ljudi u zajednici, knezovi plemena očeva svojih, poglavari tisuća u Izraelu.
1:17
Zatim su Mojsije i Aron uzeli one ljude što su bili određeni po svojim imenima
1:18
te su prvoga dana drugoga mjeseca sakupili svu zajednicu. Tada su objavili rodovnike prema svojim porodicama, po domovima očeva svojih prema broju imena ponaosob od dvadeset godina starosti, pa naviše.
1:19
Kako je GOSPOD zapovjedio Mojsiju, tako ih je on pobrojio u Sinajskoj pustinji.
1:20
A sinova Rubenovih, Izraelova najstarijeg sina, po njihovim naraštajima i po porodicama, po domovima očeva njihovih, prema broju imena, ponaosob svih muškaraca od dvadeset godina starosti pa naviše, svih koji su sposobni za rat,
1:21
pobrojanih je bilo, i to od plemena Rubenova, četrdeset i šest tisuća i pet stotina.
1:22
Od Šimunovih sinova po njihovim naraštajima i po njihovim porodicama po domovima očeva njihovih tih koji su bili pobrojani, prema broju imena, ponaosob svih muškaraca od dvadeset godina starosti pa naviše, svih koji su sposobni za rat,
1:23
pobrojanih je bilo, i to od plemena Šimunova, pedeset i devet tisuća i tri stotine.
1:24
Od Gadovih sinova, po njihovim naraštajima i po njihovim porodicama, po domovima očeva njihovih, prema broju imena onih od dvadeset godina starosti pa naviše, svih koji su sposobni za rat,
1:25
pobrojanih je bilo, i to od Gadova plemena, četrdeset i pet tisuća i šest stotina i pedeset.
1:26
Od Judinih sinova, po njihovim naraštajima i po njihovim porodicama, po domovima očeva njihovih, prema broju imena onih od dvadeset godina starosti pa naviše, svih koji su sposobni za rat,
1:27
pobrojanih je bilo, i to od Judina plemena, sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina.
1:28
Od Isakarovih sinova, po njihovim naraštajima i po njihovim porodicama, po domovima očeva njihovih, prema broju imena onih od dvadeset godina starosti pa naviše, svih koji su sposobni za rat,
1:29
pobrojanih je bilo, i to od Isakarova plemena, pedeset i četiri tisuće i četiri stotine.
1:30
Od Zebulunovih sinova, po njihovim naraštajima i po njihovim porodicama, po domovima očeva njihovih, prema broju imena onih od dvadeset godina starosti pa naviše, svih koji su sposobni za rat,
1:31
pobrojanih je bilo, i to od Zebulunova plemena, pedeset i sedam tisuća i četiri stotine.
1:32
Od Josipovih sinova: naime od sinova Efrajimovih po njihovim naraštajima i po njihovim porodicama, po domovima očeva njihovih, prema broju imena onih od dvadeset godina starosti pa naviše, svih koji su sposobni za rat,
1:33
pobrojanih je bilo, i to od Efrajimova plemena, četrdeset tisuća i pet stotina.
1:34
Od sinova Manašeovih, po njihovim naraštajima i po njihovim porodicama, po domovima očeva njihovih, prema broju imena onih od dvadeset godina starosti pa naviše, svih koji su sposobni za rat,
1:35
pobrojanih je bilo, i to od Manašeova plemena, trideset i dvije tisuće i dvjesto.
1:36
Od Benjaminovih sinova, po njihovim naraštajima i po njihovim porodicama, po domovima očeva njihovih, prema broju imena onih od dvadeset godina starosti pa naviše, svih koji su sposobni za rat,
1:37
pobrojanih je bilo, i to od Benjaminova plemena, trideset i pet tisuća i četiri stotine.
1:38
Od Danovih sinova, po njihovim naraštajima i po njihovim porodicama, po domovima očeva njihovih, prema broju imena onih od dvadeset godina starosti pa naviše, svih koji su sposobni za rat,
1:39
pobrojanih je bilo, i to od Danova plemena, šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina.
1:40
Od Ašerovih sinova, po njihovim naraštajima i po njihovim porodicama, po domovima očeva njihovih, prema broju imena onih od dvadeset godina starosti pa naviše, svih koji su sposobni za rat,
1:41
pobrojanih je bilo, i to od Ašerova plemena, četrdeset i jednu tisuću i pet stotina.
1:42
Od Naftalijevih sinova, kroz njihove naraštaje i po njihovim porodicama, po domovima očeva njihovih, prema broju imena onih od dvadeset godina starosti pa naviše, svih koji su sposobni za rat,
1:43
pobrojanih je bilo, i to od Naftalijeva plemena, pedeset i tri tisuće i četiri stotine.
1:44
Ovo su oni koji su bili pobrojani, koje su Mojsije i Aron pobrojali, s knezovima Izraelovim, dvanaestoricom ljudi, po jedan je bio za svaki dom očeva njihovih.
1:45
Tako su bili pobrojani svi od sinova Izraelovih, prema domovima očeva njihovih, od dvadeset godina starosti pa naviše, svi koji su sposobni za rat u Izraelu.
1:46
Svih koji su bili pobrojani bilo je šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset.
1:47
Ali Leviti među njima nisu bili pobrojani prema plemenu očeva svojih.
1:48
Jer je GOSPOD rekao Mojsiju govoreći:
1:49
“Jedino nemoj pobrojiti Levijevo pleme niti ga unosi u popis među sinove Izraelove.
1:50
Nego ti odredi Levijevce nad Šatorom Svjedočanstva; i nad svim njegovim posuđem i nad svime što pripada njemu; neka oni nose Šator i sve njegovo posuđe; neka oni u njemu poslužuju i neka se utabore oko Šatora.
1:51
Kad se Šator premješta naprijed, neka ga Leviti rastave; a kad se Šator treba razapeti, neka ga Leviti postave. A tuđinac koji bi mu se približio neka bude pogubljen.
1:52
Neka sinovi Izraelovi razapnu šatore svoje, svatko u svome taboru; svatko kod svoje zastave, po vojskama svojim.
1:53
A Leviti neka logoruju oko Šatora Svjedočanstva, da ne bude gnjeva na zajednicu sinova Izraelovih. I neka Leviti izvršavaju dužnost glede Šatora Svjedočanstva.”
1:54
I sinovi Izraelovi su učinili prema svemu kako je GOSPOD zapovjedio Mojsiju, tako su učinili.Dnevno čitanje Biblije
1 Ožujak 2021

<< Broj. 1 | Broj. 2 | Ps. 42 | Mar. 14 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje