Brojevi

Poglavlje 2

Postavljanje tabora

2:1
Zatim je GOSPOD rekao Mojsiju i Aronu, govoreći:
2:2
“Neka sinovi Izraelovi logoruju svatko kod svoje zastave, pod znakovima svojih očinskih domova; neka logoruju oko Šatora sastanka, ali podalje.
2:3
I s istočne strane prema sunčevom izlasku, neka logoruje zastava Judina tabora, prema njihovim vojskama. A Nahšon, sin Aminadabov neka bude zapovjednik sinova Judinih.
2:4
A njegove vojske, i onih koji su bili pobrojeni bilo je sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina.
2:5
A pored njega neka logoruje Isakarovo pleme. A Netanel, sin Zuarov neka bude zapovjednik sinova Isakarovih.
2:6
A njegove vojske, i onih koji su bili pobrojani, bilo je pedeset četiri tisuće i četiri stotine.
2:7
Onda pleme Zebulunovo. A Eliab, sin Helonov neka bude zapovjednik sinova Zebulunovih.
2:8
A njegove vojske, i onih koji su bili pobrojani, bilo je pedeset i sedam tisuća i četiri stotine.
2:9
A svih pobrojanih u Judinu taboru bilo je sto osamdeset i šest tisuća i četiri stotine, prema njihovim vojskama. Oni neka prvi kreću!
2:10
S juga neka bude zastava tabora Rubenova, prema njihovim vojskama. A zapovjednik sinova Rubenovih neka bude Elizur, sin Šedeurov.
2:11
A njegove vojske, i onih koji su bili pobrojani, bilo je četrdeset i šest tisuća i pet stotina.
2:12
A oni koji logoruju do njega neka budu pleme Šimunovo. A zapovjednik sinova Šimunovih neka bude Šelumiel, sin Zurišadajev.
2:13
A njegove vojske, i onih koji su bili pobrojani, bilo je pedeset i devet tisuća i tri stotine.
2:14
Onda pleme Gadovo. A zapovjednik sinova Gadovih neka bude Eliasaf, sin Reuelov.
2:15
A njegove vojske, i onih koji su bili pobrojani, bilo je četrdeset i pet tisuća šest stotina i pedeset.
2:16
Svih pobrojanih u taboru Rubenovu bilo je sto pedeset i jedna tisuća četiri stotine i pedeset, prema njihovim vojskama. Oni neka kreću drugi po redu!
2:17
Zatim neka Šator sastanka krene naprijed s taborom Levita usred tabora. Kako taboruju, tako neka kreću naprijed: svatko na svom mjestu kod svoje zastave.
2:18
Sa zapada neka bude zastava tabora Efrajimova, prema njihovim vojskama. A zapovjednik sinova Efrajimovih neka bude Elišama, sin Amihudov.
2:19
A njegove vojske, i onih koji su bili pobrojani, bilo je četrdeset tisuća i pet stotina.
2:20
A pokraj njega neka bude pleme Manašeovo. A zapovjednik sinova Manašeovih neka bude Gamaliel, sin Pedahzurov.
2:21
A njegove vojske, i onih koji su bili pobrojani, bilo je trideset i dvije tisuće i dvjesto.
2:22
Onda pleme Benjaminovo. A zapovjednik sinova Benjaminovih neka bude Abidan, sin Gideonijev.
2:23
A njegove vojske, i onih koji su bili pobrojani, bilo je trideset i pet tisuća i četiri stotine.
2:24
Svih pobrojanih u Efrajimovu taboru bilo je sto i osam tisuća i sto, prema njihovim vojskama. Oni neka kreću treći po redu!
2:25
Zastava tabora Danova neka bude na sjeveru, prema njihovim vojskama. A zapovjednik sinova Danovih neka bude Ahiezer, sin Amišadajev.
2:26
A njegove vojske, i onih koji su bili pobrojani, bilo je šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina.
2:27
A oni koji taboruju pokraj njega neka budu pleme Ašerovo. A zapovjednik sinova Ašerovih neka bude Pagiel, sin Okranov.
2:28
A njegove vojske, i onih koji su bili pobrojani, bilo je četrdeset i jednu tisuću i pet stotina.
2:29
Onda pleme Naftalijevo. A zapovjednik sinova Naftalijevih neka bude Ahira, sin Enanov.
2:30
A njegove vojske, i onih koji su bili pobrojani, bilo je pedeset i tri tisuće i četiri stotine.
2:31
Svih pobrojanih u taboru Danovu bilo je sto pedeset i sedam tisuća i šest stotina. Neka oni kreću posljednji pod svojim zastavama.”
2:32
Ovi su oni koji su bili pobrojani od sinova Izraelovih prema domovima očeva njihovih. Svih je pobrojanih u taborima, prema njihovim vojskama, bilo je šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset.
2:33
Ali Leviti nisu bili pobrojani među sinovima Izraelovima, kako je GOSPOD zapovjedio Mojsiju.
2:34
I sinovi Izraelovi su učinili sve ono što je GOSPOD zapovjedio Mojsiju. Tako su logorovali pod svojim zastavama i tako kreću naprijed, svatko prema svojoj porodici po domovima očeva svojih.Dnevno čitanje Biblije
1 Ožujak 2021

<< Broj. 1 | Broj. 2 | Ps. 42 | Mar. 14 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje