Marko

Poglavlje 14

Isus pomazan u Betaniji

14:1
Za dva dana bila je svetkovina Pashe i Beskvasnih kruhova; a glavari su svećenički i pismoznanci tražili kako bi ga na prijevaru zgrabili i ubili,
14:2
ali su rekli: “Ne na svetkovinu, da ne nastane pobuna u narodu.”
14:3
A kad je bio u Betaniji, u kući Šimuna gubavca, dok je sjedio pri jelu, došla je neka žena s alabastrenom posudom skupocjene, prave nardove pomasti; razbila je posudu te mu izlila pomast na glavu.
14:4
A bilo je nekih koji su se u sebi ljutili i govorili: “Čemu ovo rasipanje pomasti?
14:5
Jer je to moglo biti prodano za više od tristo dinara i dano siromasima.” I mrmljali su protiv nje.
14:6
A Isus je rekao: “Pustite je! Zašto je uznemirujete? Učinila je dobro djelo na meni.
14:7
Jer siromahe uvijek imate uz sebe i kad god hoćete možete im dobro činiti, ali mene nemate uvijek.
14:8
Ona je učinila, što je mogla; unaprijed je pomazala moje tijelo za ukop.
14:9
Uistinu vam kažem, posvuda gdje se ovo evanđelje bude propovijedalo, po svemu svijetu, govorit će se i ovo što je ona učinila, njoj na spomen.
14:10
A Juda Iskariotski, jedan od dvanaestorice, otišao je glavarima svećeničkim da im ga izda.
14:11
A oni su se obradovali kad su to čuli i obećali mu dati novac. I tražio je zgodu kako bi ga izdao.

Pashalna večera

14:12
I prvog dana Beskvasnih kruhova, kad su klali Pashu, njegovi su mu učenici rekli: “Gdje hoćeš da odemo i pripremimo da bi mogao jesti Pashu?”
14:13
Tada je poslao dvojicu svojih učenika te im rekao: “Pođite u grad i susrest će vas čovjek koji nosi vrč vode; slijedite ga.
14:14
I bilo gdje on uđe, recite domaćinu: ʻUčitelj kaže: Gdje je gostinjska soba u kojoj ću jesti Pashu sa svojim učenicima?ʼ
14:15
A on će vam pokazati veliku gornju sobu prostrtu i pripremljenu. Tamo nam pripremite.”
14:16
I njegovi su učenici otišli i došli u grad te našli kako im je rekao i pripremili Pashu.
14:17
A uvečer je došao s dvanaestoricom.
14:18
I dok su sjedili i jeli, Isus je rekao: “Uistinu vam kažem, jedan od vas koji jede sa mnom, izdat će me.”
14:19
A oni su se počeli žalostili te su mu govorili jedan po jedan: “Nisam li ja?” I drugi je rekao: “Nisam li ja?”
14:20
A on je odgovorio rekavši im: “Jedan je od dvanaestorice, koji sa mnom umače u zdjelu.
14:21
Sin čovječji doista odlazi kao što je o njemu zapisano, ali jao onom čovjeku koji izdaje Sina čovječjega. Bolje bi bilo tom čovjeku da se nikada nije rodio!”
14:22
I dok su jeli, Isus je uzeo kruh i blagoslovio, pa ga razlomio te im dao i rekao: “Uzmite, jedite! Ovo je moje tijelo.”
14:23
Onda je uzeo čašu i, kad je zahvalio, dao im je, te su svi iz nje pili.
14:24
Tada im je rekao: “Ovo je krv moja, krv Novoga zavjeta koja se proljeva za mnoge.
14:25
Uistinu vam kažem, neću više piti od trsova roda sve do onoga dana kad ću ga piti novog u kraljevstvu Božjem.”

Proroštvo o Petrovom nijekanju

14:26
A kad su otpjevali hvalospjev, izašli su na Maslinsku goru.
14:27
Tada im je Isus rekao: “Svi ćete se ove noći zbog mene sablazniti, jer je zapisano: ʻUdarit ću pastira i ovce će se razbježati.ʼ
14:28
Ali nakon što uskrsnem, poći ću pred vama u Galileju.”
14:29
A Petar mu je rekao: “Ako se i svi sablazne, ja se ipak neću!”
14:30
Nato mu je Isus rekao: “Uistinu ti kažem da ćeš me danas, još ove noći, prije nego što pijetao dvaput zakukuriče, triput zanijekati.”
14:31
Ali je on još silnije govorio: “Ako mi treba i umrijeti s tobom, nipošto te neću zanijekati!” Isto su tako govorili i svi oni.

Molitva u Getsemanskom vrtu

14:32
Zatim su došli do mjesta koje se zove Getsemani, te je rekao svojim učenicima: “Sjednite ovdje dok se ja odem pomoliti!”
14:33
I poveo je sa sobom Petra i Jakova i Ivana te počeo strepiti i biti jako potišten.
14:34
Onda im je rekao: “Žalosna je duša moja sve do smrti; ostanite ovdje i bdijte!”
14:35
I otišao je malo naprijed i pao na zemlju, te je molio da ga, ako je to moguće, mimoiđe ovaj čas.
14:36
I rekao je: “Abba, Oče! Tebi je sve moguće! Otkloni ovu čašu od mene, ali ne što ja hoću, nego što ti hoćeš!”
14:37
Tada je došao i našao ih pozaspale pa je rekao Petru: “Šimune, spavaš li? Nisi li mogao jedan sat probdjeti?
14:38
Bdijte i molite, da ne uđete u iskušenje! Duh je, doista, spreman, ali je tijelo slabo.”
14:39
I ponovo je otišao i pomolio se izgovorivši iste riječi.
14:40
A kad se vratio, opet ih je našao pozaspale, jer su im oči otežale; i nisu znali što bi mu odgovorili.
14:41
Zatim je došao treći put te im rekao: “Još spavate i počivate! Dosta je, došao je čas! Evo, Sin je čovječji predan u ruke grešnika!
14:42
Ustanite, hajdemo! Evo približio se onaj koji me izdaje!”

Isus uhićen

14:43
I odmah, dok je još govorio, došao je Juda, jedan od dvanaestorice, i s njim veliko mnoštvo s mačevima i toljagama, poslani od glavara svećeničkih, pismoznanaca i starješina.
14:44
Onaj koji ga je izdao dao im je znak, govoreći: “Koga poljubim, taj je! Uhvatite ga i odvedite ga pozorno!”
14:45
I čim je došao, odmah mu je prišao te rekao: “Učitelju, Učitelju!” I poljubio ga.
14:46
A oni su podigli ruke svoje na njega i uhvatili ga.
14:47
A jedan od onih koji su stajali pokraj, izvukao je mač i udario slugu velikog svećenika te mu odsjekao uho.
14:48
Nato je Isus progovorio te im rekao: “Zar ste izašli, kao na razbojnika, s mačevima i toljagama da me uhvatite?
14:49
Bio sam svakodnevno s vama u Hramu poučavajući i niste me uhvatili. Ali Pisma se moraju ispuniti!”
14:50
Tada su ga svi napustili i pobjegli.
14:51
A slijedio ga je neki mladić ogrnut lanenim platnom oko golog tijela. I mladići su ga zgrabili,
14:52
a on je ostavio laneno platno i gol pobjegao od njih.

Isus pred Vijećem

14:53
Zatim su odveli Isusa k velikom svećeniku. A kod njega su bili okupljeni svi glavari svećenički i starješine i pismoznanci.
14:54
A Petar ga je slijedio izdaleka, sve do u dvor velikog svećenika; i sjedio je sa slugama i grijao se kod vatre.
14:55
A glavari svećenički i cijelo Vijeće tražili su svjedočanstvo protiv Isusa da ga pogube, i nisu našli.
14:56
Jer su mnogi lažno svjedočili protiv njega, ali im se svjedočanstva nisu slagala.
14:57
Tada su ustali neki, i lažno svjedočili protiv njega, govoreći:
14:58
“Mi smo ga čuli kako govori: ʻJa ću porušiti ovaj rukotvoren Hram, i za tri dana sagradit ću drugi, nerukotvoren!ʼ ”
14:59
Ali ni tako im se svjedočanstvo nije slagalo.
14:60
Onda je veliki svećenik stao u sredinu i upitao Isusa, govoreći: “Zar ništa ne odgovaraš? Što to ovi svjedoče protiv tebe?”
14:61
A on je šutio i ništa nije odgovarao. Ponovo ga je veliki svećenik upitao i rekao mu: “Jesi li ti Krist, Sin Blagoslovljenoga?”
14:62
A Isus je odgovorio: “Ja jesam! I gledat ćete Sina čovječjega gdje sjedi zdesna Moćnoga i dolazi na oblacima nebeskim.”
14:63
Nato je veliki svećenik razderao svoju odjeću i rekao: “Što nam još trebaju svjedoci?
14:64
Čuli ste ovu hulu! Što vi mislite? I svi su mu presudili da je zaslužio smrt.
14:65
Tada su neki počeli pljuvati po njemu i pokrivati mu lice pa ga udarati i govoriti mu: “Proreci!” I sluge su mu udarale šamare.

Petar niječe Isusa

14:66
A dok je Petar bio dolje u dvoru, došla je jedna od sluškinja velikog svećenika,
14:67
i kad je vidjela Petra gdje se grije, pogledala ga i rekla: “I ti si bio s Isusom Nazarećaninom!”
14:68
A on je zanijekao govoreći: “Ne znam, ni ne razumijem što ti govoriš!” Onda je izašao van u predvorje i pijetao je zakukurikao.
14:69
Tada ga je sluškinja ponovo ugledala i počela govoriti onima koji su stajali pokraj: “Ovaj je jedan od njih!”
14:70
A on je ponovo zanijekao. I malo kasnije oni koji su stajali pokraj opet su rekli Petru: “Sigurno si jedan od njih, jer si Galilejac i govor ti je takav!”
14:71
Ali on se počeo kleti i zaklinjati: “Ne poznajem tog čovjeka o kome govorite!”
14:72
Uto je pijetao po drugi put zakukurikao. I Petar se sjetio riječi koju mu je Isus rekao: “Prije nego pijetao dvaput zakukuriče, triput ćeš me zanijekati!” I kad se toga prisjetio, zaplakao je.Dnevno čitanje Biblije
1 Ožujak 2021

<< Broj. 1 | Broj. 2 | Ps. 42 | Mar. 14 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje