Danijel

Poglavlje 11

Kraljevi juga i sjevera

11:1
Isto tako prve godine Darija Medijca, baš ja, stajao sam da ga učvrstim i osnažim.
11:2
A sada ću ti pokazati istinu. Evo, ustat će u Perziji još tri kralja: a četvrti će biti još bogatiji od svih njih, i snagom svojom i bogatstvom svojim sve će podići protiv grčkog kraljevstva.
11:3
I ustat će moćni kralj, koji će vladati silnom vlašću i činiti što ga bude volja.
11:4
A čim ustane, njegovo će se kraljevstvo raspasti i bit će podijeljeno na četiri vjetra nebeska, ali ne njegovim potomcima ni prema njegovoj vlasti kojom je on vladao, jer će njegovo kraljevstvo biti iščupano čak i za druge, mimo njih.
11:5
Zatim će kralj Juga ojačati i jedan od njegovih knezova; a taj će biti jači od njega i imat će vlast; vladavina njegova bit će vladavina velika.
11:6
I na kraju nekoliko godina oni će se udružiti, jer će kći kralja Juga doći ka kralju Sjevera da sklope dogovor. Ali ona time neće sačuvati snagu svoje mišice, niti će se on održati ni mišica njegova; nego će biti predana ona, i oni koji su je doveli i onaj koji je nju rodio i onaj koji ju je jačao u tim vremenima.
11:7
Ali će iz izdanka njezina korijena ustati jedan na mjesto njegovo; i doći će s vojskom i ući u tvrđavu kralja Sjevera, i postupati protiv njih i nadvladati.
11:8
Isto tako će odnijeti u sužanjstvo u Egipat njihove bogove s knezovima njihovim, zajedno s njihovim dragocjenim posuđem od srebra i zlata. I on će se održati više godina nego kralj Sjevera.
11:9
Tako će kralj Juga ući u kraljevstvo svoje, i vratit će se u svoju zemlju.
11:10
Ali će se sinovi njegovi uzbuniti i sakupiti mnoštvo silne vojske; i jedan će zasigurno doći i preplaviti i proći, zatim će se on vratiti i uzbuniti se sve do utvrde svoje.
11:11
Tada će se kralj Juga razbjesniti i izaći i zaratiti s njima, baš s kraljem Sjevera. I taj će postaviti silno mnoštvo, ali će to mnoštvo biti predano u ruku onome.
11:12
I kad će mnoštvo ukloniti, srce će se njegovo uzoholiti; i oborit će mnoge desetke tisuća, ali neće ojačati zbog toga.
11:13
Jer će se kralj Sjevera vratiti i postaviti mnoštvo veće nego prije, i zasigurno će doći poslije nekoliko godina s velikom vojskom i mnogim bogatstvom.
11:14
I u ta vremena mnogi će se podići protiv kralja Juga; i pljačkaši iz naroda tvoga uzdići će se da ostvare viđenje, ali će propasti.
11:15
Tako će doći kralj Sjevera i podići će nasip i zauzeti najutvrđeniji gradove. I vojne snage Juga neće opstati, pa ni njegov izabrani narod, niti će imati ikakve snage da opstanu.
11:16
Ali onaj koji dolazi protiv njega učinit će kako mu bude volja, i nitko neće opstati pred njim: i stajat će u Preslavnoj zemlji, koja će rukom njegovom biti zatrta.
11:17
On će i lice svoje usmjeriti da dođe snagom cijelog kraljevstva svoga, a s njim i čestiti; tako će učiniti. I dat će mu kćer ženinu da bi ga pokvarila, ali ona neće stati na njegovu stranu, niti biti za njega.
11:18
Nakon toga lice će svoje okrenuti prema otocima i mnoge će osvojiti, ali će jedan knez za svoje ime zaustaviti sramotu koja od onoga dolazi. Tako će mu učiniti da se mu vlastita sramota vrati.
11:19
Zatim će taj lice svoje okrenuti prema tvrđavi svoje zemlje, ali će posrnuti i pasti i više se neće naći.
11:20
Tada će na njegovom mjestu ustati jedan sakupljač poreza u slavi kraljevstva, ali za nekoliko dana bit će uništen, ni u srdžbi ni u boju.
11:21
A na njegovom će mjestu ustati jedan podlac kome neće dati kraljevsku čast; no doći će miroljubivo i laskanjem zadobiti kraljevstvo.
11:22
I snagama koje potapaju bit će poplavljeni pred njim i bit će skršeni, a također i knez saveza.
11:23
I nakon saveza sklopljenog s njim, djelovat će prijevarno: jer će uzaći i postati snažan s malo ljudi.
11:24
Ući će miroljubivo čak i na najbogatija mjesta pokrajine i postupat će kako nisu postupali očevi njegovi ni očevi njegovih očeva; rasipat će među njima plijen, i grabež i blago; da, isplanirat će prijevare svoje protiv utvrda, i to za neko vrijeme.
11:25
I podići će snagu svoju i smjelost svoju protiv kralja Juga s velikom vojskom. A kralj Juga podići će se za boj s vrlo velikom i moćnom vojskom, ali neće opstati, jer će se protiv njega isplanirati prijevare.
11:26
Da, oni koji su jeli hranu njegovu uništit će ga, a vojska njegova će preplaviti i mnogi će pasti pogubljeni.
11:27
I srca oba kralja bit će sklona činiti zloću te će za istim stolom govoriti laži: ali neće napredovati jer će svršetak biti u određeno vrijeme.
11:28
Tada će se on vratiti u svoju zemlju s velikim blagom; i srce će njegovo biti protiv svetoga saveza te će učiniti podvige i vratiti se u svoju zemlju.
11:29
U određeno vrijeme on će se vratiti i krenuti prema Jugu, ali ovaj put neće biti kao prijašnji ili kao posljednji put.
11:30
Jer će doći brodovi kitimski na njega, stoga će se rastužiti. Zatim će se vratiti i razbjesniti protiv svetoga saveza i ovako će postupati: čak će se i vratiti i sporazumjeti s onima koji su napustili sveti savez.
11:31
I vojne snage će stati na njegovu stranu i oskvrnuti svetište tvrđe i dokinut će svakodnevnu žrtvu i postaviti gnjusobu što opustošuje.
11:32
I one koji čine zlo protiv saveza laskanjem će iskvariti, ali ljudi koji poznaju Boga svojega bit će jaki i činiti podvige.
11:33
A oni koji su razumni u narodu upućivat će mnoge: no oni će padati kroz mnoge dane od mača i od plamena i od sužanjstva i od pljačke.
11:34
I kad budu pali, pružit će im se mala pomoć, a mnogi će im se pridružiti laskanjem.
11:35
A neki od onih koji su razumni će pasti, da se njih prokuša i pročisti i da ih se ubijeli sve do vremena svršetka, jer još za to postoji određeno vrijeme.
11:36
A kralj će raditi što mu je volja, uznoseći se i veličajući sebe iznad svakog boga: i govorit će čudne riječi protiv Boga nad bogovima i uspijevat će dok se bijes ne dovrši; jer ono što je određeno, to će se izvršiti.
11:37
Neće se obazirati na Boga očeva svojih ni na želju žena, niti se obazirati na bilo kojega boga: jer će samog sebe veličati iznad svih.
11:38
A na položaju svojemu častit će Boga sile, boga kojega nisu poznavali očevi njegovi častit će zlatom i srebrom i dragim kamenjem i dragocjenostima.
11:39
Ovako će postupati u najtvrđim utvrdama pomoću jednog tuđeg boga, onome koji će njega priznati povećat će slavu i dat će im da vladaju nad mnogima i razdijelit će zemlju za dobitak.
11:40
I u vrijeme svršetka kralj Juga navalit će na njega; a kralj Sjevera doći će na njega poput vihora s bojnim kolima, i s konjanicima i mnogim brodovima. I ući će u zemlje i preplaviti ih i proći.
11:41
Ući će i u Preslavnu zemlju i mnoge će zemlje porušiti, no ove će izbjeći ruku njegovu: baš Edom i Moab i poglavari sinova Amonovih.
11:42
Ispružit će ruku svoju i na druge zemlje: i zemlja egipatska neće pobjeći.
11:43
A imat će vlast nad blagom zlatnim i srebrnim i nad svim dragocjenostima egipatskim. A Libijci i Etiopljani će s njim koračati.
11:44
Ali će ga vijesti s istoka i sa sjevera uznemiriti; stoga će izaći jako bijesan da uništi i potpuno istrijebi mnoge.
11:45
I posadit će šatore dvora svoga između morā i Preslavne svete gore. No i on će doći do svršetka svoga, i nitko mu neće pomoći.Dnevno čitanje Biblije
30 Studeni 2021

<< Dan. 11 | Dan. 12 | Jud. 1 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje