Danijel

Poglavlje 12

Vremena svršetka

12:1
I u ono vrijeme ustat će Mihael, veliki knez koji stoji za sinove naroda tvojega. I bit će to vrijeme nevolje takve kakve nije bilo otkako je naroda pa sve do toga vremena. I u ono vrijeme tvoj će narod biti izbavljen, svaki koji se nađe zapisan u Knjizi.
12:2
Tada će se probuditi mnogi koji spavaju u prahu zemaljskom; jedni za vječni život, a drugi za sramotu, za vječni prezir.
12:3
I oni koji budu mudri zasjat će kao sjajni nebeski svod, i oni koji će mnoge okrenuti ka pravednosti kao zvijezde uvijek i zauvijek.
12:4
A ti, Danijele, šuti o ovim riječima i zapečati ovu knjigu sve do vremena svršetka; i mnogi će tumarati, i znanje će se umnožiti.”
12:5
Tada sam ja, Danijel, pogledao, i gle: druga dvojica su stajali, jedan s ove strane obale rijeke, a drugi s one strane obale rijeke.
12:6
I jedan je rekao čovjeku odjevenu u lan koji je bio nad vodama rijeke: “Kada će biti svršetak tim čudesima?”
12:7
Zatim sam čuo čovjeka odjevena u lan, koji je bio nad vodama rijeke, kad je podigao svoju desnicu i svoju ljevicu k nebu, i zakleo se onim koji živi zauvijek da će biti za vrijeme, vremena i polovice; i kada će se dovršiti rasulo snage svetoga naroda, sve će se to dovršiti.”
12:8
I ja sam slušao, ali nisam razumio. Tada sam rekao: “Gospode moj, kakav će biti svršetak toga?”
12:9
A on je rekao: “Idi, Danijele, jer su ove riječi zaključane i zapečaćene do svršetka vremena.
12:10
Mnogi će se očistiti i ubijeliti i prokušati; a opaki će zlo činiti i nitko od opakih neće razumjeti, ali mudri će razumjeti.
12:11
A od vremena kad bude dokinuta svakodnevna žrtva i postavljena gnjusoba koja pustoši proći će tisuću dvjesto i devedeset dana.
12:12
Blažen je onaj koji čeka i dosegne tisuću tristo trideset i pet dana!
12:13
A ti idi sve do svršetka; jer ćeš počinuti i stati na svoju ždrijebom dobivenu baštinu na svršetku danā.”Dnevno čitanje Biblije
30 Studeni 2021

<< Dan. 11 | Dan. 12 | Jud. 1 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje