Judina

Poglavlje 1

Pozdrav

1:1
Juda, sluga Isusa Krista, a brat Jakovljev, posvećenima po Bogu Ocu i sačuvanima u Isusu Kristu, i pozvanima.
1:2
Milosrđe vam se, i mir i ljubav umnožili!
1:3
Ljubljeni, dok sam sa svom revnošću nastojao pisati vam o zajedničkome spasenju imao sam potrebu napisati vam i poticati vas da se žestoko borite za vjeru koja je jednom predana svetima.
1:4
Jer su se neopaženo uvukli neki ljudi koji su već odavna određeni za tu osudu, bezbožni koji milost Boga našega izokreću u razvratnost i niječu jedinoga Gospodara, Boga, i Gospodina našega Isusa Krista.

Osuda lažnih učitelja

1:5
Ali želim vas podsjetiti, premda ste vi to jednom već upoznali, kako je Gospodin spasio narod iz zemlje egipatske, a zatim uništio one koji nisu povjerovali.
1:6
I anđele, koji nisu očuvali svoje prvobitno stanje, nego su ostavili svoje boravište, sačuvao je pod tamom u vječnim okovima za sud velikoga Dana;
1:7
kao što Sodoma i Gomora i gradovi oko njih, koji su se na njima sličan način odali bludništvu i pošli za drugim tijelom, stoje za primjer trpeći osvetu vječnoga ognja.
1:8
Tako i ovi besramni sanjari oskvrnjuju tijelo, preziru gospodstvo i pogrđuju dostojanstva.
1:9
A Mihael, arkanđeo, kad se prepirao s Đavlom i raspravljao o tijelu Mojsijevu, nije se usudio donijeti pogrdnu optužbu, nego je rekao: “Gospodin te prekorio!”
1:10
A ovi pogrđuju ono što ne poznaju; a što poznaju po naravi, kao nerazumne životinje, u tome sami sebe izopačuju.
1:11
Jao njima! Jer su pošli putem Kajinovim i za nagradu pohlepno pojurili u zabludu Bileamovu te u proturječenju Korahovom propali.
1:12
Oni su ljage na vašim gozbama ljubavi, kad se s vama goste, hraneći sami sebe bez straha; oblaci bezvodni koje vjetrovi raznose, stabla suha, besplodna, dvaput umrla, iskorijenjena;
1:13
bijesno morsko valovlje što ispjenjuje svoje sramote; zvijezde lutalice za koje se čuva crna tama zauvijek.
1:14
A o njima je prorokovao i sedmi od Adama, Henok, govoreći: “Gle, Gospodin dolazi s desecima tisuća svojih svetih
1:15
da provede sud nad svima i presvjedoči sve bezbožne među njima o svim njihovim bezbožnim djelima koja su u bezbožnosti učinili i o svim teškim riječima koje su bezbožni grešnici izgovorili protiv njega.
1:16
To su gunđala, oni koji prigovaraju, što za požudama svojim hodaju, usta im govore nadute riječi, i u lice se ulaguju radi dobitka.

Opomene i poticaji

1:17
Ali vi, ljubljeni, sjetite se riječi što su ih prorekli apostoli Gospodina našega Isusa Krista.
1:18
Oni su vam govorili da će u posljednje vrijeme biti podrugljivaca koji će hoditi za svojim bezbožnim požudama.
1:19
To su oni koji se odvajaju, puteni, koji nemaju Duha.
1:20
Ali vi, ljubljeni, nadograđujte se na svojoj najsvetijoj vjeri moleći se u Duhu Svetome,
1:21
sebe očuvajte u ljubavi Božjoj iščekujući milosrđe Gospodina našega Isusa Krista za život vječni.
1:22
I na neke se sažalite, razlikujući ih,
1:23
a druge sa strahom spašavajte grabeći ih iz ognja; mrzite i odjeću od tijela okaljanu.
1:24
A onome koji vas može očuvati od pada i besprijekorne postavite pred svoju slavu u silnoj radosti,
1:25
jedinomu mudrom Bogu, Spasitelju našemu, slava i veličanstvo, gospodstvo i vlast, i sada i zauvijek! Amen.Dnevno čitanje Biblije
30 Studeni 2021

<< Dan. 11 | Dan. 12 | Jud. 1 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje