Brojevi

Poglavlje 10

Srebrna truba

10:1
Zatim je GOSPOD rekao Mojsiju govoreći:
10:2
“Napravi sebi dvije trube od srebra; od jednog komada ih napravi da ih možeš koristiti za sazivanje zajednice i za pokretanje tabora.
10:3
A kad se u njih zatrubi, neka se sva zajednica skupi k tebi na ulaz u Šator sastanka.
10:4
Ako li se zatrubi u samo jednu trubu, tada neka se k tebi skupe knezovi koji su poglavari tisuća Izraelovih.
10:5
Kad zatrubite za uzbunu, neka tabori koji leže na istočnoj strani krenu naprijed.
10:6
Kad zatrubite za uzbunu po drugi put, neka krenu tabori koji leže s južne strane: neka zatrube za uzbunu da oni krenu.
10:7
A kad zajednicu skupljate, zatrubite ali bez zvuka za uzbunu.
10:8
Neka u trube trube svećenici, sinovi Aronovi. Neka vam to bude vječna uredba kroz vaše naraštaje.
10:9
A kad u svojoj zemlji pođete u rat protiv neprijatelja koji vas tlači, zatrubite na trube za uzbunu, i GOSPOD, Bog vaš, sjetit će se vas i bit ćete spašeni od svojih neprijatelja.
10:10
Isto tako u dane svoga veselja i svojih svečanih dana i početke mjeseca trubite u trube nad svojim žrtvama paljenicama i nad svojim prinosima za žrtve pomirnice. Neka to za vas bude spomen pred Bogom vašim. Ja sam GOSPOD, Bog vaš.”
10:11
I dogodilo se, dvadesetog dana drugoga mjeseca, druge godine da se je podigao oblak od Šatora svjedočanstva.
10:12
Tada su sinovi Izraelovi krenuli na svoje putovanje iz Sinajske pustinje. Oblak je počinuo u pustinji Paranu.
10:13
Tako su prvi put krenuli na putovanje prema GOSPODNJOJ zapovijedi predanoj po ruci Mojsijevoj.
10:14
Prva je krenula zastava tabora Judinih sinova prema svojim vojskama. Nad njihovom vojskom bio je Nahšon, sin Aminadabov;
10:15
nad vojskom plemena sinova Isakarovih bio je Netanel, sin Zuarov,
10:16
a nad vojskom plemena sinova Zebulunovih bio je Eliab, sin Helonov.
10:17
Zatim je Šator bio rastavljen pa su sinovi Geršonovi i sinovi Merarijevi krenuli dalje, noseći Šator.
10:18
Zatim je krenula naprijed zastava tabora Rubenova prema svojim vojskama. Nad njihovom vojskom bio je Elizur, sin Šedeurov;
10:19
a nad vojskom plemena sinova Šimunovih bio je Šelumiel, sin Zurišadajev;
10:20
i nad vojskom plemena sinova Gadovih bio je Elijasaf, sin Deuelov.
10:21
Zatim su krenuli naprijed Kohatovci noseći svetište. A ostali su podignuli Šator prije njihova dolaska.
10:22
Onda je krenula naprijed zastava tabora sinova Efrajimovih prema svojim vojskama. Nad njihovom vojskom bio je Elišama, sin Amihudov,
10:23
a nad vojskom plemena sinova Manašeovih bio je Gamaliel, sin Pedahzurov;
10:24
i nad vojskom plemena sinova Benjaminovih bio je Abidan, sin Gideonijev.
10:25
A zastava tabora sinovih Danovih koja je bila zalaznica za sve tabore krenula je naprijed, prema svojim vojskama. Nad njihovom vojskom bio je Ahiezer, sin Amišadajev.
10:26
A nad vojskom plemena sinova Ašerovih bio je Pagiel, sin Okranov;
10:27
a nad vojskom plemena sinova Naftalijevih bio je Ahira, sin Enanov.
10:28
Takav je bio red putovanja sinova Izraelovih prema svojim vojskama kada su kretali naprijed.
10:29
A Mojsije je rekao Hobabu, sinu Midijanca Reuela, Mojsijeva tasta: Mi smo krenuli na putovanje na mjesto o kojem je GOSPOD rekao: ‘Dat ću vam ga!’ Pođi s nama i dobro ćemo ti činiti, jer je GOSPOD govorio dobro za Izrael.”
10:30
A on mu je odgovorio: “Ne idem nego se ja vraćam u svoju zemlju; k svome rodu.”
10:31
Nato je rekao: “Molim te, ne ostavljaj nas! Budući da znaš kako da se utaborimo u pustinji, ti ćeš nam biti kao oči.
10:32
I dogodit će se, ako pođeš s nama, da, dogodit će se, da ćemo onu istu dobrotu koju će nama GOSPOD učiniti, i mi učiniti tebi.”
10:33
Zatim su otišli od GOSPODNJE gore tri dana puta. I kovčeg saveza GOSPODNJEG išao je pred njima ta tri dana puta da im potraži mjesto odmora.
10:34
A oblak GOSPODNJI bio je nad njima danju, kad su kretali iz tabora.
10:35
I dogodilo se, kad je Kovčeg krenuo naprijed, da je Mojsije rekao: “Ustani, GOSPODE! Neka se neprijatelji tvoji rasprše! Neka oni koji tebe mrze bježe pred tobom!”
10:36
A kad je počivao, rekao je: “Vrati se, GOSPODE k mnogim tisućama Izraelovim!”Dnevno čitanje Biblije
5 Ožujak 2021

<< Broj. 9 | Broj. 10 | Ps. 46 | Luka 2 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje