Psalam 46

Zborovođi. Sinovima Korahovim.

Pjesma na Alamotu.

46:1
Bog je naše utočište i snaga, prava pomoć nazočna u nevolji.
46:2
Stoga se nećemo bojati, ako bi se i zemlja pomakla, ako bi se i gore prenijele nasred mora;
46:3
ako i vode njegove buče i budu nemirne, ako se i gore tresu nadutošću njegovom. Sela.
46:4
Postoji rijeka čiji će tokovi razveseliti grad Božji, Sveti predio šatora Svesilnoga.
46:5
Bog je usred njega, neće se pomaknuti; Bog će mu pomoći već od ranoga jutra.
46:6
Pogani su se ražestili, kraljevstva su se pokrenula; on je glas svoj pustio, zemlja se rastopila.
46:7
S nama je GOSPOD nad vojskama, naše je utočište Bog Jakovljev. Sela.
46:8
Dođite, gledajte djela GOSPODNJA, kakva je pustošenja na zemlji učinio!
46:9
Učinio je da ratovi prestanu do kraja zemlje, luk lomi i koplje nadvoje siječe, kola u ognju spaljuje.
46:10
Smirite se i znajte da sam ja Bog; uzvišen ću biti među poganima, uzvišen ću biti na zemlji!
46:11
S nama je GOSPOD nad vojskama, naše je utočište Bog Jakovljev. Sela.Dnevno čitanje Biblije
5 Ožujak 2021

<< Broj. 9 | Broj. 10 | Ps. 46 | Luka 2 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje