Luka

Poglavlje 2

Isusovo rođenje

2:1
I dogodilo se da je u one dane izašla uredba od cezara Augusta da bi se sav svijet upisao u porezni popis.
2:2
A to je bio prvi upis u porezni popis proveden kad je Kvirinije upravljao Sirijom.
2:3
I svi su išli upisati se u porezni popis, svaki u svoj grad.
2:4
Tada je i Josip, jer je bio iz doma i roda Davidova, uzišao iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju, u Davidov grad koji se zove Betlehem,
2:5
da se upiše u porezni popis s Marijom, svojom zaručenom ženom, koja je bila trudna.
2:6
I dogodilo se, dok su oni bili ondje, da su se joj navršili dani da rodi.
2:7
I rodila je svojega prvorođenog sina, te ga umotala u pelene i položila u jasle, jer za njih nije bilo mjesta u svratištu.

Anđeli i pastiri

2:8
A u tom istom kraju bili su pastiri, boravili su u polju i čuvali noćnu stražu nad svojim stadom.
2:9
I gle, pristupio im je anđeo Gospodnji i slava ih je Gospodnja obasjala, te su se jako prestrašili.
2:10
A anđeo im je rekao: “Ne bojte se, jer vam, evo, navješćujem dobru vijest o velikoj radosti koja će stići k svakom narodu;
2:11
jer vam se danas u gradu Davidovu rodio Spasitelj, koji je Krist, Gospodin.
2:12
A ovo vam je znak: naći ćete novorođenče umotano u pelene gdje leži u jaslama.”
2:13
I odjednom se s anđelom pojavilo mnoštvo vojske nebeske hvaleći Boga i govoreći:
2:14
“Slava Bogu na najvišoj visini, a na zemlji mir, među ljudima dobra volja!”
2:15
I dogodilo se, čim su anđeli otišli od njih na nebo, da su pastiri rekli jedan drugomu: “Hajdemo sad do Betlehema i pogledajmo to što se dogodilo, događaj koji nam je Gospodin obznanio.”
2:16
I došli su žureći se te našli Mariju i Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama.
2:17
A kad su to vidjeli, razglasili su unaokolo tu besjedu što im je bila izrečena o tom djetetu.
2:18
I svi koji su to čuli, divili su se zbog onoga što su im govorili pastiri.
2:19
A Marija je čuvala sve te riječi i promišljala o njima u srcu svome.
2:20
Zatim su se pastiri vratili slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli, kako im je bilo rečeno.

Isus obrezan i prikazan u Hramu

2:21
I pošto se navršilo osam dana kad treba obrezati malo dijete, nazvali su ga imenom Isus, kako ga je nazvao anđeo prije nego li je on bio začet u utrobi.
2:22
A kad su se navršili dani njezina očišćenja prema Mojsijevom zakonu, donijeli su ga u Jeruzalem da bi ga prikazali Gospodinu
2:23
(kao što je zapisano u Gospodnjem zakonu: “Svako muško koje otvara maternicu nazvat će se svet za Gospoda!”)
2:24
i prinijeli žrtvu, kako je rečeno u Gospodnjem zakonu: “Par grlica ili dva mlada goluba.”
2:25
I gle, bio je u Jeruzalemu neki čovjek kome je ime bilo Šimun; i taj je čovjek, pravedan i pobožan, iščekivao utjehu Izraelovu i Duh Sveti je bio na njemu.
2:26
I bilo mu je objavljeno po Duhu Svetom da neće vidjeti smrti prije nego što vidi Gospodnjeg Krista.
2:27
I po Duhu je došao u Hram, i uto su roditelji unijeli dijete Isusa kako bi postupili s njim prema običaju Zakona.
2:28
Tada ga je on uzeo u svoje naručje te blagoslovio Boga i rekao:
2:29
“Gospodaru, sad u miru otpuštaš slugu svoga po riječi svojoj,
2:30
jer su oči moje vidjele tvoje spasenje
2:31
koje si pripremio pred licem svih naroda;
2:32
svjetlo za prosvjetljenje Pogana i slavu tvojeg naroda Izraela.”
2:33
A Josip i majka njegova čudili su se onome što se o njemu govorilo.
2:34
Onda ih je Šimun blagoslovio te rekao Mariji, majci njegovoj: “Gle, ovaj je postavljen za pad i uskrsnuće mnogih u Izraelu i za znak kojem će proturječiti,
2:35
a i tebi će samoj mač probosti dušu, kako bi se razotkrile misli mnogih srdaca.”
2:36
A bila je neka proročica Ana, kći Fanuelova, iz plemena Ašerova. Ona je bila u vrlo poodmakloj dobi. Nakon svoga djevičanstva sedam je godina živjela sa svojim mužem,
2:37
a sama, kao udovica, oko osamdeset i četiri godine; ona se nije udaljavala od Hrama nego je noću i danju služila Bogu postovima i molitvama.
2:38
I ona je, približavajući se u taj čas, hvalila Gospodina i govorila o njemu svima koji su iščekivali otkupljenje u Jeruzalemu.
2:39
A kad su izvršili sve prema Gospodnjem zakonu, vratili su se u Galileju, u svoj grad Nazaret.
2:40
I dijete je raslo i jačalo u duhu, ispunjavajući se mudrošću i milost je Božja bila na njemu.

Dječak Isus u Hramu

2:41
A njegovi su roditelji svake godine odlazili u Jeruzalem na svetkovinu Pashe.
2:42
I kad mu je bilo dvanaest godina, oni su uzišli u Jeruzalem po običaju te svetkovine.
2:43
I kad su završili ti dani, dok su se oni vraćali, dječak Isus ostao je u Jeruzalemu, a Josip i njegova majka to nisu znali.
2:44
I pretpostavljajući da je on među suputnicima, otišli su dan hoda i tražili ga među rodbinom i znancima.
2:45
A kad ga nisu našli, vratili su se u Jeruzalem tražeći ga.
2:46
I dogodilo se da su ga nakon tri dana našli u Hramu gdje sjedi usred učitelja i sluša ih i postavlja im pitanja.
2:47
I svi koji su ga slušali bili su zapanjeni njegovim shvaćanjem i odgovorima.
2:48
I kad su ga ugledali, iznenadili su se, a njegova majka mu je rekla: “Sine, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja tražili smo te žalosteći se.”
2:49
A on im je rekao: “Zbog čega ste me tražili? Niste li znali da moram biti u onome što je Oca moga?”
2:50
A oni nisu razumjeli tu besjedu koju im je izgovorio.
2:51
Tada je sišao s njima i došao u Nazaret te im bio pokoran. A njegova je majka čuvala sve te besjede u svome srcu.
2:52
A Isus je napredovao u mudrosti i rastu, i u naklonosti kod Boga i ljudi.Dnevno čitanje Biblije
5 Ožujak 2021

<< Broj. 9 | Broj. 10 | Ps. 46 | Luka 2 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje