Brojevi

Poglavlje 9

Slavljenje Pashe

9:1
Zatim je GOSPOD progovorio Mojsiju u Sinajskoj pustinji, prvoga mjeseca druge godine nakon što su izašli iz zemlje egipatske, govoreći:
9:2
“Neka sinovi Izraelovi svetkuju Pashu u njezino određeno vrijeme.
9:3
Četrnaestoga dana ovoga mjeseca u suton svetkujte je u njezino određeno vrijeme; prema svim njezinim obredima i prema svim njezinim ceremonijama, svetkujte je.”
9:4
Zatim je Mojsije rekao sinovima Izraelovima da trebaju svetkovati Pashu.
9:5
I oni su svetkovali Pashu četrnaestoga dana prvog mjeseca, u suton, u Sinajskoj pustinji. Prema svemu što je GOSPOD zapovjedio Mojsiju, tako su sinovi Izraelovi učinili.
9:6
A bilo je nekih ljudi koji su bili okaljani mrtvim tijelom nekog čovjeka; oni nisu mogli svetkovati Pashu toga dana pa su došli pred Mojsija i pred Arona na taj dan
9:7
pa su mu ti ljudi rekli: “Mi smo se okaljali mrtvim tijelom čovjeka; zbog čega nam je uskraćeno prinositi prinos GOSPODU u njezino određeno vrijeme između sinova Izraelovih?”
9:8
Nato im je Mojsije rekao: “Ostanite mirni da čujem što će GOSPOD zapovjediti u vezi vas.”
9:9
Nato je GOSPOD rekao Mojsiju govoreći:
9:10
“Kaži sinovima Izraelovima govoreći: ‘Kad se netko od vas ili vaših potomaka onečisti mrtvim tijelom ili je na dalekom putu, neka ipak svetkuje Pashu GOSPODU.
9:11
Četrnaestog dana drugoga mjeseca u suton, neka je svetkuju i neka je jedu s beskvasnim kruhom i gorkim biljem.
9:12
Neka ništa od nje ne ostavljaju do jutra; neka ni jedne kosti na njoj ne prelome. Neka je svetkuju prema svim uredbama Pashe.
9:13
Ali čovjek koji je čist, i nije na putovanju pa izbjegava svetkovati Pashu, neka se takva osoba istrijebi iz svoga naroda. Zato što nije donio GOSPODU prinos u njezino određeno vrijeme, taj čovjek neka snosi svoj grijeh.
9:14
Ako među vama boravi tuđinac i svetkuje Pashu GOSPODU, prema uredbama Pashe i prema običajima njezinim, tako neka čini. Neka vam bude jedna uredba, i za tuđinca i za one koji su rođeni u zemlji.’ ”

Oblak prekriva Šator

9:15
A na dan kad je podignut Šator, oblak je prekrio Šator, nazvan Šator svjedočanstva. Od večeri je stajao nad Šatorom u obliku ognja, sve do jutra.
9:16
Tako je bilo uvijek: oblak ga je prekrivao danju, a oblak ognja noću.
9:17
A kad bi se oblak digao sa Šatora, tada nakon toga sinovi Izraelovi bi krenuli na put. A na mjestu gdje bi oblak stao, ondje bi sinovi Izraelovi razapeli šatore.
9:18
Na zapovijed GOSPODNJU sinovi Izraelovi su kretali na put i na GOSPODNJU zapovijed su logorovali. Tako dugo kako bi oblak stajao nad Šatorom odmarali bi u svojim šatorima.
9:19
A kad bi oblak ostao mnogo dana nad Šatorom, tada bi sinovi Izraelovi izvršavali GOSPODNJI nalog i ne bi krenuli na put.
9:20
A tako je bilo, kad bi oblak ostao nad Šatorom nekoliko dana, prema GOSPODNJOJ zapovijedi, ostali bi u svojim šatorima, i prema GOSPODNJOJ zapovijedi krenuli na put.
9:21
I tako je bilo, kad bi oblak ostao od večeri do jutra, i kad bi se ujutro digao, tada bi krenuli na put. Bilo to danju ili noću, kad bi se oblak digao, oni bi krenuli na put.
9:22
Ili bilo to dva dana ili mjesec ili godinu, dok bi oblak ostao nad Šatorom, ostajući nad njime, sinovi Izraelovi su ostali u svojim šatorima, i nisu krenuli na put, no čim bi se digao, oni bi krenuli na put.
9:23
Po zapovijedi GOSPODNJOJ odmarali su u šatorima i po zapovijedi GOSPODNJOJ kretali su na put. Držali su se GOSPODNJEG naloga, po zapovijedi GOSPODNJOJ predanoj po ruci Mojsijevoj.Dnevno čitanje Biblije
5 Ožujak 2021

<< Broj. 9 | Broj. 10 | Ps. 46 | Luka 2 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje