1 Solunjanima

Poglavlje 1

Pozdrav i zahvala

1:1
Pavao i Silvan i Timotej solunskoj crkvi koja je u Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu. Milost vam i mir, od Boga našega Oca i Gospodina Isusa Krista!
1:2
Zahvaljujemo Bogu uvijek za sve vas kad vas spominjemo u svojim molitvama,
1:3
sjećajući se bez prestanka djela vaše vjere, napora ljubavi i strpljive nade u Gospodina našega Isusa Krista pred Bogom i Ocem našim.
1:4
Znamo, ljubljena braćo, da ste izabrani od Boga,
1:5
jer naše evanđelje nije došlo k vama samo u riječi, nego i u snazi, i u Duhu Svetom, i u punoj sigurnosti kao što znate kakvi smo mi bili među vama radi vas.
1:6
I vi ste postali naši sljedbenici i Gospodinovi, kad ste primili riječ u velikoj nevolji s radošću Duha Svetoga,
1:7
tako da ste postali uzor svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji.
1:8
Jer od vas je odjeknula riječ Gospodinova, ne samo u Makedoniji i Ahaji, nego se i na svakom mjestu proširio glas o vašoj vjeri koja teži k Bogu, tako da nam ne treba ništa govoriti.
1:9
Jer oni sami govore o nama na kakav smo doček naišli kod vas i kako ste se obratili od idola k Bogu, da služite živom i istinitom Bogu
1:10
i da čekate njegovog Sina s neba, koga je on uskrsnuo od mrtvih, Isusa, koji nas je izbavio od gnjeva koji dolazi.Dnevno čitanje Biblije
14 Rujan 2021

<< Iza. 29 | Iza. 30 | Izr. 12 | I. Sol. 1 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje