Izaija

Poglavlje 29

Opsada Jeruzalema

29:1
Jao Arielu, Arielu, gradu gdje je David boravio. Dodavajte godinu za godinom, neka samo oni kolju žrtve!
29:2
Ipak ja ću izmučiti Ariela, i nastat će muka i žalost; i dogodit će mi se kao Arielu.
29:3
I utaborit ću se protiv tebe unaokolo i opkolit ću te nasipima i protiv tebe ću tvrđe dići.
29:4
I bit ćeš oboren te ćeš govoriti iz zemlje, i iz praha će se piskutati besjeda tvoja; a glas tvoj iz zemlje bit će kao kod zazivača duha, i besjeda će tvoja iz praha šaputati.
29:5
Štoviše mnoštvo tvojih tuđinaca bit će kao sitni prah, i mnoštvo groznika bit će kao pljeva razvijana; da, to će se učas, odjednom dogoditi.
29:6
Pohodit će te GOSPOD nad vojskama gromom i potresom i velikom bukom, olujom i vihorom i plamenom ognja što proždire.
29:7
I mnoštvo svih naroda što ratuju protiv Ariela, baš svi koji su zaratili protiv njega i utvrda njegovih i koji su ga izmučili bit će kao san noćnog viđenja.
29:8
I bit će kao kad gladan čovjek sanja, i gle, jede; no probudi se i duša mu je prazna. Ili kao kad žedan čovjek sanja, i gle, pije; no probudi se, i gle, iznemogao je i duša mu još žeđa. Tako će biti mnoštvu svih naroda što ratuju protiv gore Siona.
29:9
Stanite i čudite se, vapite i vičite! Pijani su, ali ne od vina, teturaju, ali ne od pića žestokog.
29:10
Jer je GOSPOD na vas izlio duh dubokog sna te zatvorio oči vaše, pokrio je proroke i glavare vaše i vidovnjake.
29:11
I svako vam je viđenje postalo kao riječi knjige zapečaćene, koju ljudi daju onome koji je naučio čitati, govoreći: “Pročitaj ovo, molim te”, a on odgovara: “Ne mogu, jer je to zapečaćeno.”
29:12
I knjiga je predana onome koji nije naučio čitati, govoreći: “Pročitaj ovo, molim te”, a on odgovara: “Nisam naučio.”
29:13
Zato mi je Gospodin rekao: “Budući da mi se narod ovaj približuje ustima svojim i usnama me svojim časti, no srce su svoje daleko od mene odmaknuli i strah njihov prema meni je naučeni ljudski propis,
29:14
stoga, evo, ja ću nastaviti činiti čudesna djela među narodom ovim, baš čudesna djela i čudesa; jer će propasti mudrost mudraca njihovih i sakrit će se razum njihovih razboritih ljudi.”
29:15
Jao onima koji duboko skrivaju naum svoj od GOSPODA i čija su djela u tami, i govore: “Tko nas vidi? Pa tko nas poznaje?”
29:16
Zasigurno će vaše izvrtanje biti smatrano kao lončareva glina; jer hoće li djelo reći onome koji ga je načinio: “On me nije načinio”? Ili zar će ono što je oblikovano reći onomu koji ga je oblikovao: “On nije razumio”?
29:17
Neće li se već uskoro, za malo, i Libanon pretvoriti u plodno polje, a plodno polje smatrati se šumom?
29:18
I u onaj će dan gluhi čuti riječi knjige, i oči će slijepih gledati iz mraka i iz tame.
29:19
I krotkima će se uvećati radost u GOSPODU i siromasi među ljudima radovat će se Svetom Izraelovu.
29:20
Jer onih koji su groznih više neće biti, i podrugljivac je istrijebljen, i svi koji žude za nepravdom zatrti su;
29:21
koji čovjeka riječju navode da bude prijestupnik, i zamku postavljaju onome koji kori na gradskim vratima, i zbog ničega pravednika iskrivljuju.
29:22
Stoga ovako govori GOSPOD, koji je otkupio Abrahama, glede doma Jakovljeva: “Neće se Jakov sada stidjeti i neće mu sada lice blijediti,
29:23
no kad usred sebe gleda djecu svoju, djelo ruku mojih, posvetit će ime moje i posvetit će Svetog Jakovljeva i pobojati se Boga Izraelova.
29:24
I oni koji su griješili duhom doći će k razumu, i oni koji su mrmljali naučit će nauk.”Dnevno čitanje Biblije
14 Rujan 2021

<< Iza. 29 | Iza. 30 | Izr. 12 | I. Sol. 1 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje