Izreke

Poglavlje 12

12:1
Tko ljubi pouku, ljubi znanje; a onaj tko mrzi ukor, okrutan je.
12:2
Dobar čovjek zadobija naklonost od GOSPODA, a čovjeka opakih namjera, on će osuditi.
12:3
Neće se čovjek utvrditi opakošću, a korijen pravednih neće se pomaknuti.
12:4
Kreposna žena je vijenac mužu svome, a ona što ga sramoti je kao trulež u kostima njegovim.
12:5
Misli pravednika su ispravne, a savjeti opakih su prijevarni.
12:6
Riječi opakih vrebaju krv, a čestite izbavljaju usta njihova.
12:7
Opake se obara i nema ih, a kuća pravednika će opstati.
12:8
Čovjeka se pohvaljuje po njegovoj mudrosti, a onaj tko je izopačena srca, bit će prezren.
12:9
Onaj tko je prezren, a ima slugu, bolji je od onoga koji sâm sebe časti, a nedostaje mu kruha.
12:10
Pravednik se obzire na život životinja svojih, a nježna milosrđa opakih su okrutna.
12:11
Onaj tko obrađuje svoju zemlju, nasitit će se kruha; a onaj tko slijedi ništarije je bez razboritosti.
12:12
Opaki žudi za mrežom zločinaca, a korijen pravednikâ donosi plod.
12:13
Opakome je zamka prijestup usana njegovih, a pravednik će se izvući iz nevolje.
12:14
Čovjek će se nasititi dobrim od ploda usta svojih, a rukama čovjekovim vratit će se naknadom.
12:15
Put luđaka je ispravan u njegovim vlastitim očima, ali onaj tko sluša savjet je mudar.
12:16
Luđakov gnjev je odmah znan, a razborit čovjek pokriva sramotu.
12:17
Onaj tko govori istinu, objavljuje pravednost, a lažni svjedok prijevaru.
12:18
Postoji onaj tko govori kao da probada mačem, a jezik mudrih je zdravlje.
12:19
Istinite usne utvrđene su zauvijek, a lažljiv jezik je samo za trenutak.
12:20
Prijevara je u srcu onih koji smišljaju zlo, a radost je kod savjetnika mira.
12:21
Nikakvo zlo neće se dogoditi pravedniku, a opaki će se napuniti zloćom.
12:22
Usne lažljive gnjusoba su GOSPODU, a koji postupaju vjerno, njemu su dragi.
12:23
Razborit čovjek prikriva spoznaju, a srce luđakâ razglašuje ludost.
12:24
Ruka marljivih će vladati, a lijenčina će davati danak.
12:25
Tjeskoba u srcu čovjekovom savija, a dobra riječ razveseljuje ga.
12:26
Pravednik je još izvanredniji od bližnjega svojega, a opake zavodi put njihov.
12:27
Lijenčina ne peče ono što je ulovio, a marljivom čovjeku imanje je dragocjeno.
12:28
Na putu pravednosti je život, i na stazi njezinoj nema smrti.Dnevno čitanje Biblije
14 Rujan 2021

<< Iza. 29 | Iza. 30 | Izr. 12 | I. Sol. 1 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje